Smart Innsikt

For datadrevet bolighandel og bolighold
Smart Innsikt har til formål å gi risikobasert beslutningsstøtte knyttet til bolighandel og bolighold. Smart Innsikt er fellesbetegnelsen på beslutningsstøtte, innsikt og datavask basert på forskningsbaserte modeller gjennom Vendu Labs. Ved å utvikle nye algoritmer og tilhørende analyseverktøy skal risiko identifiseres og formidles til beslutningstakere.

Vendu leverer beslutningsstøtte, innsikt og datavask basert på forskningsbaserte modeller gjennom Vendu Labs

Les mer om Vendu Labs

Egenskaper i tjenesten

Boligscore
Metode og tjeneste som analyserer teknisk tilstand og presenterer boligens tilstand som en score basert på kunstig intelligens, statistiske modeller og hundretusenvis av tilstandsrapporter fra sammenlignbare boliger
Risikomodellering
Metode og tjeneste som predikere risiko for konflikt og som identifisere årsaker som bidrar til høy risiko
Varsling og datavask
Innsiktstjenester til alle som selger og formidler boligrelaterte produkter. Denne tjenesten varsler når det skjer endringer i eierforhold, som f.eks. når en bolig legges ut for salg eller har blitt solgt. Tjenesten kan også benyttes knyttet til datavask av egne porteføljer opp mot modeller innenfor Smart Innsikt

Vi hjelper deg med å ta gode valg relatert til bolig ved analyse og brukervennlig fremstilling av proprietære boligdata