Våre tjenester

Vi bygger bolig intelligens som hjelper deg med å håndtere bolig. Ved hjelp av maskinlæring og store sett med proprietære data kan vi forutse hva og når du bør gjøre noe med boligen, samt hvordan dette kan påvirke boligens verdi.

Smart Boliganalyse

For en tryggere bolighandel

Smart Boliganalyse har til formål å få flere til å lese innholdet i tilstandsrapporten, og bedre forstå hva det betyr for dem. Trygge boligkjøpere har høyere sannsynlighet for å by på bolig.

Les mer Prøv nå

Smart Bolig

For mer bærekraftige boliger

Smart Bolig har til formål å få fokus på mer bærekraftig oppussing og vedlikehold. Ved at kompetansen øker hos forbrukere som skal pusse opp, vil bærekraft bli et mer aktuelt valg for forbrukeren.

Les mer

Smart Innsikt

For datadrevet bolighandel og bolighold

Smart Innsikt har til formål å gi risikobasert beslutningsstøtte knyttet til bolighandel og bolighold. Smart Innsikt er fellesbetegnelsen på beslutningsstøtte, innsikt og datavask basert på forskningsbaserte modeller gjennom Vendu Labs.

Ved å utvikle nye algoritmer og tilhørende analyseverktøy skal risiko identifiseres og formidles til beslutningstakere.

Les mer