Vi bygger verdens første boligintelligens

Vendu er et teknologiselskap i skjæringspunktet mellom bolig- og finansiell teknologi. Selskapet ble startet med en tydelig idé om å forenkle og motvirke konflikter i boligmarkedet gjennom datalæring og kunstig intelligens. Vendu bygger boligintelligens som bidrar til mer bærekraftig boliger og tryggere bolighandel.

Vår ledestjerne

Vår ledestjerne er å hjelpe mennesker å ta gode valg, og vår oppgave er å gjøre bolighandel og bolighold tryggere og enklere. Ved hjelp av AI-basert innsikt og smarte verktøy for boligmarkedet kan vi forutse hva og når du bør gjøre noe med boligen, samt hvordan dette kan påvirke boligens verdi.

Vår visjon
Hjelpe mennesker med å ta gode valg
Vår misjon
Gjøre bolighandel og bolighold tryggere og enklere
Vårt løfte
Bruke vår innsikt til å hjelpe mennesker med å ta gode valg
Team Vendu utenfor kontoret i Villa Lysaker.

Vi tror på mer bærekraftige boliger og tryggere bolighandel

Vi vil gi bruktboligkjøpere, og andre aktører, et bedre bilde av en boligen tilstand ved å sammenstille og presentere informasjon på en mer helhetlig, riktig og forståelig måte. Dette åpner muligheten for det vi kaller datadrevet boligkjøp, hvor vi gir kjøper en lettfattelig totaloversikt over tilstand, risiko og kostnader basert på data fra en rekke ulike datakilder. Vår ambisjon er å utvikle en ny metode og tilhørende mobile applikasjoner og analyseverktøy for å bedømme tilstanden til en bruktbolig, basert på en smart analyse og kobling av data.

Skape tryggere og mindre konfliktfylt bolighandel, ved at informasjonen om tilstanden på boligen som selges er lettere tilgjengelig og forståelig for boligkjøper. Skape enklere og mer bærekraftig oppussing og vedlikehold av boliger, ved at informasjon om alternativer og kostnader er lettere tilgjengelig og forståelig for boligeiere.

Our mission is to empower people to maintain their homes in a more convenient way and better take advantages of their most valuable asset – their homes