Vi bygger verdens første boligintelligens

Vendu er et teknologiselskap i skjæringspunktet mellom bolig- og finansiell teknologi. Selskapet ble startet med en tydelig idé om å forenkle og motvirke konflikter i boligmarkedet gjennom datalæring og kunstig intelligens. Vendu bygger boligintelligens som bidrar til mer bærekraftig boliger og tryggere bolighandel.

Team Vendu

Vårt team består av erfarne personer som alle brenner for å skape fantastiske tjenester knyttet til bolig. Vår ledestjerne er å hjelpe mennesker å ta gode valg, og vår oppgave er å gjøre bolighandel og bolighold tryggere og enklere.
Marius Dybdahl

Marius Dybdahl

Daglig leder / Veksteksperten

Marius er en vekstskaper, og som tidligere Schibsted direktør har han ledet oppbyggingen av flere digitale plattformselskaper. Han har en kommersielt fokus, og er opptatt av å skape vekst gjennom brukervennlige produkter og tjenester. De siste årene har han vært med å starte og bygge opp Tech-selskaper som Optin, Monner og Vendu.

Terje Halvorsen

Terje Halvorsen

Partnersalg / Alliansebyggeren

Terje er en alliansebygger og har lang erfaring fra eiendomsbransjen. Han har vært med på å utvikle meglerbransjen i Norge i sine tidligere roller som leder for DNB Eiendom og styreleder i Eiendom Norge. Nå har Terje fokus på å bygge et sterkt partnernettverk for Vendu.

Carlos F. Alnes

Carlos F. Alnes

Prosjektleder / Entreprenøren

Carlos er en seriegründer med sterk teknologi, produktutviklings og maskinlærings kompetanse, og har solgt flere selskaper. Nå har han rettet fokus mot digitalisering innen eiendomsbransjen.

Viktor Andersen

Viktor Andersen

Software Engineer

Viktor er en fullstack utvikler og en tech-gründer. Han har en master fra NTNU i Computer Engineering, og hatt et år ved Shanghai Jiao Tong University.

Christian Halvorsen

Christian Halvorsen

Operation Manager

Christian er en gjennomfører, som evner å ha mange baller i luften. Han har fokus på at Vendu sin tjenester alltid fungerer, og lever opp til våre høye kvalitetskrav. Christian er en gjennomfører, som evner å ha mange baller i luften.

Forskerteam

Forskerteam

Vårt forskerteam kommer fra ledende forskningsinstitusjoner. Teamet har spisskompetanse innen kunstig intelligens med vekt på Natural Language Processing og brukeradferd.

Vi tror på mer bærekraftige boliger og tryggere bolighandel

Vi vil gi bruktboligkjøpere, og andre aktører, et bedre bilde av tilstanden til en bolig ved å sammenstille og presentere informasjon på en mer helhetlig, riktig og forståelig måte. Dette åpner muligheten for det vi kaller datadrevet boligkjøp, hvor vi gir kjøper en lettfattelig totaloversikt over tilstand, risiko og kostnader basert på data fra en rekke ulike datakilder. Vår ambisjon er å utvikle en ny metode og tilhørende mobile applikasjoner og analyseverktøy for å bedømme tilstanden til en bruktbolig, basert på en smart analyse og kobling av data.

Skape tryggere og mindre konfliktfylt bolighandel, ved at informasjonen om tilstanden på boligen som selges er lettere tilgjengelig og forståelig for boligkjøper. Skape enklere og mer bærekraftig oppussing og vedlikehold av boliger, ved at informasjon om alternativer og kostnader er lettere tilgjengelig og forståelig for boligeiere.

Vår ledestjerne

Vår ledestjerne er å hjelpe mennesker å ta gode valg, og vår oppgave er å gjøre bolighandel og bolighold tryggere og enklere. Ved hjelp av AI-basert innsikt og smarte verktøy for boligmarkedet kan vi forutse hva og når du bør gjøre noe med boligen, samt hvordan dette kan påvirke boligens verdi.

Vår visjon
Hjelpe mennesker med å ta gode valg
Vår misjon
Gjøre bolighandel og bolighold tryggere og enklere
Vårt løfte
Bruke vår innsikt til å hjelpe mennesker med å ta gode valg