I Vendu Labs utforsker vi fremtidens boligmarked

Vendu Labs er en tverrfaglig arena hvor vi dykker ned i dypet av millioner av datapunkt i jakten på å finne ny innsikt som sammen med ny teknologi vil forme fremtidens boligmarked. Sammen med vårt nettverk av kloke hoder tester og validerer vi ideer. Kravet er at det skal generere verdi for forbruker.

Hvorfor vi etablerte Vendu Labs

Bolig og eiendom er et av de største aktivaklassen i de fleste økonomier

Norske husholdninger har om lag 3000 milliarder kroner i gjeld og det omsettes boliger for nærmere 300 milliarder kroner hvert år. I tillegg pusser 1 million husholdninger opp sine boliger for opp mot 100 milliarder kroner hvert år.

Til tross for disse store verdiene, så er bolig og eiendom fortsatt i en tidlig fase når det gjelder digitalisering og bruk av data for å skape tryggere og bedre brukeropplevelser.

Vi vil gi bruktboligkjøpere, og andre interessenter, et bedre bilde av teknisk tilstand på en bolig, ved å sammenstille og presentere informasjon på en mer helhetlig, riktig og forståelig måte. Målet er å gjøre bolighandelen smartere med færre konflikter etter salg.

Hvordan vi jobber

Skape nye digitale tjenester gjennom forskningsprosjekter

Vendu Labs utvikler nye metoder og tilhørende applikasjoner og analyseverktøy for å bedømme tilstanden til en bruktbolig, basert på en smart analyse og kobling av data.

Dette åpner muligheten for det vi kaller datadrevet boligkjøp, hvor vi gir kjøper en lettfattelig totaloversikt over tilstand, risiko og kostnader basert på data fra en rekke ulike datakilder.

Hvem Vendu Labs er

Vi er forskere, teknologer og gründere som jobber sammen

Er du en student, teknologiekspert eller du er en gründer med bransjeerfaring fra bolig/eiendom? Da er vi svært interessert i å ta en prat med deg om Vendu Labs.

Her får man anledningen til å samarbeide med vårt nettverk av forskningsinstitusjoner, teknologi eksperter, toppledere innen bank, forsikring og eiendom, investorer og seriegrundere.

Hva vi skal bidra til

En smartere bolighandel med færre konflikter
Vi skal finne egenskaper som beskriver teknisk tilstand til en bolig
Vi skal presentere en komplisert teknisk tilstand slik at “alle” forstår den
Vi skal formidle risiko for feil og mangler for å forebygge konflikt
Vi skal estimere fremtidige utbedringsbehov og vedlikehold