PERSONVERNERKLÆRING

Vendu tar personvern på alvor og gjør det vi kan for å gi innsikt i hvordan vi bruker og håndterer persondata. Under finner du informasjon om hvordan vi samler inn data, og behandler personlig informasjon fordelt på de ulike tjenestene våre.

Våre tjenester:

Smart Boliganalyse

Bruk av persondata i Smart Boliganalyse

Vi behandler opplysninger om deg for å kunne tilby en brukerkonto hvor du får tilgang til dine boliganalyser, samt relevante tjenester og informasjon knyttet til disse.

Når du registrerer deg oppgir du navn, epost (kontoid) og et personlig passord. Denne informasjon blir lagret kryptert slik at du senere kan logge deg på tjenesten.

For å få en bedre forståelse for boligens tekniske tilstand tilbyr vi deg å gjøre en kalkulering av utbedringskostnader, basert på våre analyser. Denne informasjonen vil bli lagret slik at du finner den tilgjengelig neste gang du logger på tjenesten. Dette estimatet vil også bli gjort tilgjengelig for andre kontohavere hos Vendu med tilgang til den samme boliganalysen. Eksempelvis dersom man har spesifisert at arealet på soverom er 12m2 og materialvalg 3-stavs parkett, så vil denne informasjonen bli tilgjengelig for andre brukere av vendu.

Besøk av tjeneste (ikke logget inn)

Når man besøker tjenesten uten å være registrert eller logget inn benytter vi informasjonskapsler (cookies) for å spore brukeradferd med hensikten å kunne forbedre brukeropplevelsen.

Registrer bruker

For å få tilgang til tjenesten må du på nettstedet boliganalyse.vendu.no (eller boliganalyse.vendu.ai) registrere deg som bruker. Ved registrering lagrer vi følgende informasjon om deg:

Fornavn

Etternavn

Brukernavn (epostadresse)

Passord

Aksepterte bruksvilkår

Dette er nødvendig for å gi deg tilgang til tjenesten.

For å kunne gi deg mest mulig relevant informasjon og utbytte av tjenesten ber vi deg å identifisere hvorvidt du er i ferd med å kjøpe og/eller selge bolig.

Logg inn

Dersom man har en registrert bruker kan man logge seg på for å se boliganalyser man har kjøpt/fått tilgang på.

Hente boliganalyse

Når du er logget på tjenesten vil alle boliganalyser du har tilgang på være knyttet til din konto. Da kan man enkelt åpne disse. I denne sammenhengen vil vi logge når og antall ganger man åpner en spesifikk boliganalyse.

Lese boliganalyse

Når man har åpnet en boliganalyse vil man få tilgang til:

Tilstandsanalyse

Utbedringsanalyser

Oversikt faste kostnader

Tilstandsanalyse

Når du leser gjennom tilstandsanalysen og beskrivelsen av avvik vil vi logge hvor mange avvik du har lest gjennom. Dette for å bidra til at flere leser mer og forstår mer om den tekniske tilstanden. Du vil hele veien få opplyst hvor mye av tilstandsanalysen du har lest. Alle som vurderer å kjøpe boligen bør ha lest 100% før de går ut i en budrunde. Iht avhendingsloven er det boligkjøper som har ansvaret for å undersøkeboligen og da er det viktig å forstå hvilke feil og mangler som er dokumentert.

Utbedringsanalyse

Vendu.ai gjør analyser av hva som bør utbedres, når og hvilke alternativer man har for utbedring. I denne sammenhengen tilbyr vi muligheten til å kalkulere et overordnet estimat på anslagsvis hvor mye utbedringer vil komme på. Dette gjøres ved at du selv angir antall, materialvalg og størrelse på utbedringen.

Disse estimatene vil vi lagre for deg så du kan se på de senere. I tillegg bruker vi dataene anonymt i analyser av denne og sammenlignbare boliger som kan hjelpe flere boligkjøpere å forstå boligens tekniske tilstand.

Oversikt faste kostnader

Vendu,ai har kartlagt de vanligste faste kostnadene knyttet til å bo i denne typen bolig, samt at vi gjør noen beregninger på veiledende estimater. Dette er ment som et utgangspunkt for at du kan komplettere og få et godt bilde av de totale faste kostnadene.

Disse estimatene vil vi lagre for deg så du kan se på de senere. I tillegg bruker vi dataene anonymt i analyser av denne og sammenlignbare boliger som kan hjelpe flere boligkjøpere å forstå boligens tekniske tilstand.

Rutiner for behandling av persondata

Innhentede personopplysninger

Vendu tjenestene informerer sluttkunder om hvilke data Vendu lagrer om brukeren. Det vil i tillegg innhentes samtykke til kommunikasjon til sluttkunde fra Vendu. Vendu innhenter og lagrer følgende personopplysninger fra sluttbrukere ved samtykke (registrering av ny brukerprofil):

Brukerprofil:

Navn

Epost

Telefon

Lagring og sikring

Personopplysninger som beskrevet over blir lagret i interne databaser. Databasene er ikke tilgjengelig fra internett, de er kun tilgjengelige fra et separat nettverk. Databasene krever pålogging for å få tilgang og data er kryptert på lagringsmedium. I tillegg er dataene fordelt på mange databaser slik at hver tjeneste har sin egen database, dette reduserer omfanget av lekkasje ved et eventuelt datainnbrudd. Videre er det kun systemadministratorgruppen som har tilgang til databaseserverne, systemadministratorgruppen administreres gjennom automatisk konfigurasjon av servere (SaltStack), det foreligger revisjonshistorikk på konfigurasjonen.

All konfigurasjon av databaser og servere er håndtert gjennom automatisk, versjonshåndtert oppsett. Det er altså satt opp oppskrifter for hvordan ulike databaser samt basis serverkonfigurasjon skal settes opp for å oppnå tilfredsstillende sikkerhet.

Rutiner for oppdatering av personopplysninger

Det fremkommer tydelig for sluttbruker hvilke data vi innhenter ved registrering av ny brukerkonto på tjenestene. Videre er det enkelt for sluttbrukere å kontakte Vendu direkte via tjenestene for å be om sletting av personopplysninger for den aktuelle brukeren. Det er opprettet en mottakergruppe for håndtering av henvendelser via tjenestenes kundeservice kanal, hvis henvendelsene omfatter sletting av eller innsyn i personopplysninger blir denne henvendelsen videresendt til systemadministratorgruppen som utfører en av følgende handlinger:

anonymisere data i databasene slik at de ikke lenger inneholder personopplysninger, men kun en anonym brukerprofil. Dette innebærer fjerning av verdier i felter som inneholder personopplysninger eller de settes til standard anonymisert verdi (avhengig av hvorvidt feltet kan inneholde null verdi)

Trekke ut personopplysninger for den aktuelle brukerprofilen og sende tilbake til kundeansvarlig for henvendelsen. Dette utføres ved hjelp av script som er versjonshåndtert og oppdatert i parallell med datamodellen.

Definisjoner:

Persondata

Med Persondata menes data om et levende individ som gjør at vedkommende kan identifiseres basert på disse dataene.

Brukerdata

Bruker Data er data som automatisk genereres enten ved Bruk av Tjenesten eller fra Tjeneste Infrastrukturen i seg selv (for eksempel, lengden på en sidevisning).

Data Controller

Med Data Kontroller menes en person (som enten alene eller sammen med andre) bestemmer hensikten og på hvilken måte persondata håndteres eller vil håndteres i fremtiden.

I denne Personvernserklæringen er de Vendu Digital Products som er Data Controller for dine data.

Databehandler eller Tjenesteleverandør

Med Databehandler (eller Tjenesteleverandør) menes enhver person (andre en en ansatt hos Data Controller) som prosesserer data på vegne av Data Controller.

For å prosessere dine data på best mulig måte kan det være at vi bruker flere Tjenesteleverandører.

Bruker

Bruker(en) er individet som bruker Tjenesten.

Data Subjekt

Data Subjekt er Brukeren av Tjenesten som det lagres Persondata av.

Innsamling og bruk av informasjon

Vi innhenter flere forskjellige typer informasjon for å kunne tilby og forbedre Tjenesten for deg som Bruker.

Datatyper som lagres

Persondata

Ved bruk av vår Tjeneste, kan det forekomme forespørsler om at du tilveiebringer spesifikk personidentifiserende informasjon som kan brukes til å kontakte eller identifisere deg (“Persondata”).

Personidentifiserende informasjon kan inkludere, men er ikke begrenset til:

Epost addresse

For- og etternavn

Telefonnummer

Addresse og postkode

Cookies og Brukerdata

Det kan hende at vi bruker din Persondata til å kontakte deg med nyhetsbrev, markedsføring, promoteringsmateriale eller annen informasjon som kan være av interesse for deg.

Du kan velge om du vil motta all, deler av eller ingen slik informasjon ved på trykke på linken for å avslutte abonnementet/tilsendingene eller følge instruksjonene som følger i hver mail vi eventuelt sender.

Brukerdata

Det kan være at vi også samler og lagrer informasjon om hvordan Tjenesten er tilgjengeliggjort og brukt (“Brukerdata”). Brukerdata kan inkludere informasjon om din enhet (PC/MAC/NETTBRETT/MOBIL) sin Internett Protokoll adresse (feks. IP addresse), søkemotor, versjon av søkemotor, sider som du besøker i vår Tjeneste, tiden du tilbringer på sidene i vår Tjeneste, unike ehnetsidentifikatorer og annen diagnostiserende data i tilknytning til din bruk av Tjenesten.

Sporing av informasjonskapsler (Cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (Cookies) og andre tilstøtende sporingsteknologier for sporing av aktivitetene i vår Tjeneste og for lagring av visse typer informasjon.

Informasjonskapsler er filer med små mengder data som kan inneholde en anonym og unik identifikator. Informasjonskapsler sendes til din søkemotor fra en webside og blir lagret på din enhet (PC/MAC/NETTBRETT/MOBIL). Sporingsteknologier som også brukes er beacons, tags og script som samler og sporer informasjon for å forbedre og analysere Tjenesten.

Du kan instruere din søkemotor til å nekte all bruk av informasjonskapsler eller å indikere når en informasjonskapsel er sent. Dersom du ikke aksepterer bruk av informasjonskapsler kan det være deler av Tjenesten som ikke vil være tilgjengelig for deg.

Eksempler på informasjonskapsler vi bruker:

 • Informasjonskapsler om økter (Session Cookies). Vi bruker informasjonskapsler om økter i Tjenesten for å drifte Tjenesten.

 • Informasjonskapsler om preferanser (Preference Cookies). Vi bruker informasjonskapsler om dine preferanser og dine innstillinger.

 • Informasjonskapsler om sikkerhet (Security Cookies). Vi bruker informasjonskapsler om sikkerhet til sikkerhetsformål av Tjenesten.

Bruk av Data

Vendu Digital Products AS bruker de innsamlede og lagrede dataene til forskjellige formål:

 • For å tilgjengeliggjøre og vedlikeholde vår Tjeneste

 • For å gi deg beskjed om endringer i vår Tjeneste

 • For å gi deg som bruker tilgang på interaktive funksjonaliteter i Tjenesten når du aktivt velger å ta disse i bruk

 • For å gi god kundesupport

 • For å samle innsikt eller informasjon slik at vi hele tiden kan forbedre Tjenesten

 • For å monitorere bruken av vår Tjeneste

 • For å avdekke, forhindre og adressere tekniske problemer

 • For å kunne gi deg som bruker nyheter, spesialtilbud og generell informasjon om andre goder eller tjenester som er lik de godene eller tjenestene som du allerede har kjøpt eller har tilgang på med unntak av dersom du har valgt å ikke motta slik informasjon

Oppbevaring av data

Vendu Digital Products AS vil kun oppbevare din Persondata i så lang tid det er nødvendig for å opprettholde punktene som er beskrevet i denne Personvernerklæringen. Vi vil oppbevare og bruke din Persondata i den grad det er nødvendig for å overholde våre juridiske forpliktelser (for eksempel dersom vi er pålagt å oppbevare din persondata for å følge gjeldende lov), løse tvister, og forbedre våre juridiske avtaler og prosedyrer. Vendu Digital Products AS vil også oppbevarer Brukerdata for interne analyseformål. Brukerdata er generelt oppbevart for en kort tidsperiode, med unntak av dersom denne Brukerdataen er brukt for å styrke sikkerheten eller for å forbedre funksjonalitet i Tjenesten, eller at vi har juridisk binding for å oppbevare denne dataen over en lengre tidsperiode.

Overføring av Data

Din informasjon, inkludert Persondata, kan bli overført til, og bli vedlikehold på, servere som er lokalisert utenfor ditt land, din kommune eller din by hvor det kan være andre juridiske føringer enn hva som er tilfelle i din jurisdiksjon (din stat/land).

Dersom du er lokalisert utenfor Norge og velger å tilveiebringe informasjon til oss (Tjenesten), noter at vi overfører data, inkludert Persondata, til Norge og prosseserer/behandler informasjonen der.

Ditt samtykke til denne Personvernerklæringen, etterfulgt av din innlevering av slik informasjon, representerer ditt samtykke for denne overføringen.

Vendu Digital Products AS vil gjøre alle nødvendige tiltak for å sørge for at din data er behandlet sikkert og i samsvar med denne Personvernerklæringen og ingen overføring av din Persondata vil finne sted til en organisasjon eller et land dersom det ikke er

tilstrekkelige kontroller på plass, inkludert sikkerheten av dine data og annen personlig informasjon.

Utlevering av Personopplysninger

Overføring for håndheving av loven Under visse omstendigheter vil Vendu Digital Products AS kunne bli pålagt å utlevere dine Persondata dersom loven krever dette eller ved validert etterspørsel fra offentlige myndigheter.

Juridiske krav

Vendu Digital Products AS kan tilgjengeliggjøre dine Persondata i god tro på at slike handlinger er nødvendige for å:

 • Overholde juridiske forpliktelser

 • For å beskytte og forsvare rettighetene eller eiendommen til Vendu Digital Products AS

 • For å forhindre eller undersøke mulig feil i forbindelse med Tjenesten

 • For å beskytte den personlige sikkerhet for brukere av Tjenesten eller offentligheten

 • For å beskytte mot lovlig ansvar

Datasikkerhet

Datasikkerhet er viktig for oss, men vi minner om at ingen overføringsmetoder over internett, eller metoder for elektronisk oppbevaring er 100% sikker. Selv om vi bruker de sikreste og mest pålitelige metodene for å beskytte dine Persondata, så kan vi ikke garantere absolutt sikkerhet.

Dine rettigheter

Vendu Digital Products AS har til hensikt å ta rimelige skritt for å tillate deg å rette, endre, slette eller begrense bruken av dine Persondata.

Når det er mulig, kan du oppdatere dine personlige data direkte i delen Kontoinnstillinger. Hvis du ikke kan endre dine personlige data, vennligst kontakt oss for å foreta de nødvendige endringene.

Hvis du ønsker å bli informert om hvilke Persondata vi har om deg, og hvis du vil at den skal fjernes fra våre systemer, vennligst kontakt oss.

Under visse omstendigheter har du rett til:

Å få tilgang til og motta en kopi av personopplysningene vi har om deg

Å rette opp eventuelle personopplysninger om deg som er unøyaktig

Å be om sletting av Personopplysninger holdt om deg

Du har rett til dataoverførbarhet for informasjonen du gir til Vendu Digital Products AS. Du kan be om å få en kopi av dine Persondata i et vanlig elektronisk format slik at du kan administrere og flytte den.

Vær oppmerksom på at vi kan be deg om å bekrefte identiteten din før du svarer på slike forespørsler.

Tjenesteleverandører

Det kan hende at vi vil bruke tredjepartsfirmaer og enkeltpersoner for å tilby vår Tjenesten ("Tjenesteleverandører"), dette for å levere Tjenesten på våre vegne, å utføre Tjeneste-relaterte oppgaver eller å hjelpe oss med å analysere hvordan vår Tjeneste brukes.

Disse tredjepartene har bare tilgang til dine Personopplysninger for å utføre disse oppgavene på våre vegne og er forpliktet til ikke å offentliggjøre eller bruke det til andre formål.

Analytics

Vi kan bruke tredjeparts tjenesteleverandører til å overvåke og analysere bruken av vår tjeneste.

Google Analytics

Google Analytics er en webanalysetjeneste som tilbys av Google som sporer og rapporterer nettstedstrafikk. Google bruker dataene som samles inn for å spore og overvåke bruken av tjenesten vår. Disse dataene deles med andre Google-tjenester. Google kan bruke de innsamlede dataene til å kontekstualisere og tilpasse annonsene i sitt eget annonseringsnettverk.

Du kan velge å gjøre dine Persondata utilgjengelig for Google Analytics ved å installere tilleggsprogrammet for Google Analytics “opt-out” browser add on (tilleggstjeneste som legges til Google søkemotoren). Add-onen forhindrer Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js og dc.js) fra å dele informasjon med Google Analytics om besøksaktivitet.

Hvis du vil ha mer informasjon om personvernpraksis fra Google, kan du gå til nettsiden for personvernsbetingelser for Google: https://www.google.com/intl/no/policies/privacy/

Behavioral Remarketing

Vendu Digital Products AS bruker remarketingtjenester til å annonsere på tredjepartswebsteder til deg etter at du har besøkt vår Tjeneste. Vi og våre tredjepartsleverandører benytter informasjonskapsler for å informere, optimalisere og vise annonser basert på tidligere besøk til vår Service.

Google adwords

Google AdWords-remarketingtjenesten leveres av Google Inc.

Du kan melde deg av Google Analytics for visningsannonsering og tilpasse Google Displaynettverk-annonser ved å gå til siden for Google-annonserinnstillinger: https://www.google.com/settings/ads

Google anbefaler også at du installerer Google Analytics-tilleggsbrowser-tillegget - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - for nettleseren din. Google Analytics-tilkobling av nettleser-tillegg gir besøkende muligheten til å forhindre at dataene samles inn og brukes av Google Analytics.

Hvis du vil ha mer informasjon om personvernpraksis fra Google, kan du gå til nettsiden for personvernsbetingelser for Google: https://www.google.com/intl/no/policies/privacy/

Twitter

Twitter remarketing-tjenesten leveres av Twitter Inc.

Du kan velge bort fra Twitters interessebaserte annonser ved å følge instruksjonene deres: https://support.twitter.com/articles/20170405

Du kan lære mer om personvernspraksis og retningslinjer for Twitter ved å besøke deres personvernspolitiske side: https://twitter.com/privacy

Facebook

Facebook remarketing tjeneste leveres av Facebook Inc.

Du kan lære mer om interessebasert annonsering fra Facebook ved å besøke denne siden: https://www.facebook.com/help/164968693837950

For å fravike fra Facebooks interessebaserte annonser, følg disse instruksjonene fra Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217

Facebook overholder de selvregulerende prinsippene for online adferdsannonsering etablert av Digital Advertising Alliance. Du kan også “opt-out”/melde deg av fra Facebook og andre deltakende selskaper via Digital Advertising Alliance i USA https://www.aboutads.info/choices/, Digital Advertising Alliance of Canada i Canada https://youradchoices.ca/ eller Den europeiske interaktive digitale annonseringsalliansen i Europa https://www.youronlinechoices.eu/, eller fravalg ved hjelp av innstillinger for mobilenhet.

For mer informasjon om personvernspraksis for Facebook, vennligst besøk Facebooks datapolicy: https://www.facebook.com/privacy/explanation

AdRoll

AdRoll remarketing-tjenesten leveres av Semantic Sugar, Inc.

Du kan velge bort AdRoll remarketing ved å gå til denne AdRoll-annonseringsinnstillinger-nettsiden: https://info.evidon.com/pub_info/573?v=1nt=1nw=false

Hvis du vil ha mer informasjon om personvernspraksis for AdRoll, kan du gå til AdRolls personverns nettside: https://www.adroll.com/about/privacy

Amazon Web Services

Vi benytter Amazon Web Services (AWS), til lagring av opplysninger. Denne tjenesten etterlever EUs personvernforordning.

Les mer om aws lagring av informasjon her

Lenke til andre sider

Vår tjeneste kan inneholde lenker til andre nettsteder som ikke drives av oss. Hvis du klikker på en tredjeparts lenke, blir du sendt til den tredje partens nettsted. Vi anbefaler på det sterkeste at du gjennomgår personvernreglene for hvert nettsted du besøker.

Personvern for barn

Vår tjeneste samler ikke Persondata om personer under 18 år ("barn").

Vi samler bevisst ikke personlig identifiserbar informasjon fra alle under 18 år. Hvis du er foreldre eller foresatte, og du er klar over at barna dine har gitt oss personopplysninger, vennligst kontakt oss. Hvis vi blir klar over at vi har samlet personopplysninger fra barn uten verifisering av foreldres samtykke, tar vi skritt for å fjerne denne informasjonen fra våre servere.

Endringer i denne Personvernerklæringen

Det kan forekomme endringer i denne Personvernserklæringen fra tid til annen. Vi vil varsle deg om eventuelle endringer ved å legge inn den nye personvernreglene på denne siden.

Vi vil gi deg beskjed via e-post og / eller en fremtredende varsel på vår tjeneste, før endringen blir effektiv og oppdater "effektiv dato" øverst på denne personvernpolitikken.

Vi anbefaler at du gjennomgår denne personvernreglene regelmessig for eventuelle endringer. Endringene i Personvernerklæringen er effektive når de blir lagt ut på denne siden.