Smart Oppussing

For mer bærekraftige boliger

Smart Bolig har til formål å få fokus på mer bærekraftig oppussing og vedlikehold. Ved at kompetansen øker hos forbrukere som skal pusse opp, vil bærekraft bli et mer aktuelt valg for forbrukeren.

Tjenesten tilgjengeliggjør tid, kompetanse og finansiering knyttet til oppussing og vedlikehold av egen bolig.

Egenskaper i tjenesten

Digital oppussingsplan som er lett å forstå
Med informasjon fra tilstandsrapporten har vi laget en forbrukervennlig utbedring analyse. Basert på utbedringsbehov og oppussingsønsker generenes en digital oppussingsplan.
Digital produktvelger basert på bærekraft
Digital produktvelger som presentere ulike alternativer av byggevarer til ditt oppussingsprosjekt basert på vår bærekraftfaktor.
Tilgang til rådgivning og håndverkere
Basert på dine valg gir vi tilgang til rådgivning og håndverkere rundt alle aspekter ved oppussing og vedlikehold - hjelper deg å gjøre gode og bærekraftige valg.

Vi skal gjøre relevant informasjon om byggevareres bærekraftige egenskaper tilgjengelig på en forståelig form for forbrukeren i beslutningsøyeblikket for sine oppussingsvalg