Smart boliganalyse

For en tryggere bolighandel

2 av 5 boligkjøpere opplever en mangel ved boligen de har kjøpt. Smart Boliganalyse har til formål å få flere til å lese innholdet i tilstandsrapporten, og bedre forstå hva det betyr for dem. Trygge boligkjøpere har høyere sannsynlighet for å by på bolig.

Slik fungerer tjenesten

Egenskaper i tjenesten

Forbrukervennlig tilstandsanalyse
Med informasjon fra tilstandsrapporten har vi laget en forbrukervennlig presentasjon av tilstanden på boligen for å gjøre innholdet lettere tilgjengelig.
Utbedringsanalyse
Basert på innholdet i tilstandsrapporten har vi utarbeidet en analyse av hvilke utbedringer man bør forvente å gjøre, når og anslagsvis hvor mye det kan koste.
Estimerte faste bokostnader
Basert på type bolig, beliggenhet og annen relevant informasjon gir tjenesten et estimat på faste bokostnader man må forvente dersom man kjøper boligen.

Tjenesten bidrar til en tryggere bolighandel ved å gjøre de involverte partene i bolighandel bedre opplyst om boligens tilstand

Bistår kjøper med undersøkelsesplikten
Tjenesten gjør vesentlig informasjon om teknisk tilstand fra tilstandsrapporten lettere tilgjengelig og hjelper kjøper med å forstå hva det betyr for dem
Bistår selger med opplysningsplikten
Endringer i avhendingsloven gir større ansvar til selger. Boligkjøpere kan ikke kreve erstatning for forhold som er “tydelig beskrevet” i boligens tilstandsrapport, hvilket tjenesten bidrar til å få frem
Smart Boliganalyse er et nyttig verktøy for boligkjøpere, da de raskt kan sette seg inn i boligens tekniske tilstand. Det samme gjelder for oss meglere. Dette er et enkelt verktøy som vi også kan bruke før og under visning
Eivind Braastad
Fagsjef og Eiendomsmegler – Aktiv Eiendomsmegling

Spørsmål og svar

Hvordan fungerer Smart Boliganalyse

Smart Boliganalyse er til for å få flere boligkjøpere til å lese og forstå tilstandsrapporten. Med informasjon fra rapporten lager vi en brukervennlig presentasjon for å gjøre det enklere for boligkjøper å forstå innholdet. Analysen inkluderer egenskaper som potensielle utbedringer for boligen, i tillegg til estimerte faste bo-kostnader.

Hvor finner jeg Smart Boliganalyse på en bolig jeg vil kjøpe?

For å utforske tilstanden til din neste bolig kan du gå inn via Vendu sine nettsider å finne en forbrukervennlig presentasjon av tilstandsrapporten til ditt potensielle kjøp. Rapporten vil her gi en beskrivelse av boligens tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand. Du finner også Smart Boliganalyse på digitalt prospekt hos de meglerkjedene som har tatt i bruk tjenesten.

Kan jeg få Smart Boliganalyse på min bolig?

Alle boliger som har en tilstandsrapport fra en autorisert takstmann kan få en Smart Boliganalyse på sin bolig. Det enkleste er å se om det allerede finnes en Smart Boliganalyse på sin bolig via vår søke tjeneste. Søk opp din bolig her.

Hvordan bestiller jeg Smart Boliganalyse på en bolig jeg skal selge?

Alle boliger som selges med en tilstandsrapport fra en autorisert takstmann kan få en Smart Boliganalyse gjort tilgjengelig for potensielle boligkjøpere. Smart Boliganalyse kan bestilles via din eiendomsmegler når du legger ut din bolig for salg. Mange eiendomsmeglere tilbyr dette allerede automatisk på boliger de legger ut for salg. Kontakt din eiendomsmegler for å høre hvordan du kan få bestilt Smart Boliganalyse.

Terje Halvorsen
Co-founder og styreleder i Vendu

“Gjennom mange år som leder for DNB Eiendom og styreleder i Eiendom Norge var det frustrerende og oppleve at så mange bolig omsetninger havnet i konflikt mellom selger og kjøper, fordi så mange boligkjøpere ikke satt seg inn i informasjon om boligens tilstand. Det ønsker jeg å gjøre noe med sammen med Vendu.”

Terje Halvorsen. Co-founder og styreleder i Vendu