Få hjelp

Vi er her for å hjelpe deg og tilby deg den beste kundeopplevelsen. Her kan du finne svar på noen av våre mest vanlige spørsmål.

Hvem er Vendu?

Vendu er et teknologiselskap i skjæringspunktet mellom bolig- og finansiell teknologi. Selskapet ble startet med en tydelig idé om å forenkle og motvirke konflikter i boligmarkedet gjennom datalæring og kunstig intelligens. Vendu bygger boligintelligens som bidrar til mer bærekraftig boliger og tryggere bolighandel.

Hva er Vendu Labs?

I Vendu Labs er målet å utforske morgendagens boligmarked. Dette gjøres ved dypdykking i datapunkter for å finne innsikt ved bruk av ny teknologi for å forme det fremtidige boligmarkedet. Med et nettverk av kunnskap og testing og validering av ideer skal vi generere verdi for forbrukerne.

Hvordan bruker Vendu maskinlæring?

Vendu bruker språkteknologi og prediksjonsmodeller for å øke kvaliteten på input data, predikere risiko- og konflikt faktorer, predikere pris, tid og kostnad ved utbedring og predikere effekt og gevinst ved utbedring.

Hvem står bak Vendu?

Bak Vendu står et team av erfarne gründere som har en brennende interesse for ny teknologi og bruk av data for å skape nye fantastiske tjenester knyttet til bolig. Vi tror på å skape mer bærekraftige boliger og tryggere bolighandel for alle. Les mer om teamet her.

Hvordan fungerer Smart Boliganalyse?

Smart Boliganalyse er til for å få flere boligkjøpere til å lese og forstå tilstandsrapporten. Med informasjon fra rapporten lager vi en brukervennlig presentasjon for å gjøre det enklere for boligkjøper å forstå innholdet. Analysen inkluderer egenskaper som potensielle utbedringer for boligen, i tillegg til estimerte faste bokostnader.

Hvor finner jeg Smart Boliganalyse på en bolig jeg vil kjøpe?

For å utforske tilstanden til din neste bolig kan du gå inn via Vendu sine nettsider å finne en forbrukervennlig presentasjon av tilstandsrapporten til ditt potensielle kjøp. Rapporten vil her gi en beskrivelse av boligens tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand. Du finner også Smart Boliganalyse på digitalt prospekt hos de meglerkjedene som har tatt i bruk tjenesten.

Kan jeg få Smart Boliganalyse på min bolig?

Alle boliger som har en tilstandsrapport fra en autorisert takstmann kan få en Smart Boliganalyse på sin bolig. Det enkleste er å se om det allerede finnes en Smart Boliganalyse på sin bolig via vår søke tjeneste. Søk opp din bolig her.

Hvordan bestiller jeg Smart Boliganalyse på en bolig jeg skal selge?

Alle boliger som selges med en tilstandsrapport fra en autorisert takstmann kan få en Smart Boliganalyse gjort tilgjengelig for potensielle boligkjøpere. Smart Boliganalyse kan bestilles via din eiendomsmegler når du legger ut din bolig for salg. Mange eiendomsmeglere tilbyr dette allerede automatisk på boliger de legger ut for salg. Kontakt din eiendomsmegler for å høre hvordan du kan få bestilt Smart Boliganalyse.

Hva er en tilstandsrapport?

Når en bolig skal legges ut for salg i markedet er skal det medfølge en takst- eller tilstandsrapport som beskriver boligens standard og tekniske tilstand. En tilstandsrapport er mer detaljert og grundig enn en takstrapport. Det er i dag vanligst å utarbeide en tilstandsrapport, da dette er blitt noe kjøpere forventer å få se ved et boligsalg.

Tilstandsrapporten utarbeides av en autorisert takstmann som på befaring gjennomgår hele boligen. Den beskriver avvik fra byggeforskriftene og boligens vedlikeholdsbehov, og gir en god arealmåling av boligen. En tilstandsrapport er med på å redusere interessentenes usikkerhet knyttet til tekniske forhold, som tilstand på våtrom, elektrisk anlegg, konstruksjon og andre bygningsdeler.

Hva betyr tilstandsgrad og hvordan settes denne?

Tilstandsgradene tilsier hvilken tilstand et objekt har i forhold til et definert referansenivå. Graderingen går fra 0 til 3, hvor Tilstandsgrad 0 er best og Tilstandsgrad 3 er verst.

TG0 = Ingen avvik TG1 = Normal slitasjeskade, ingen tiltak nødvendige. TG2 = Vesentlig skade/slitasje. Tiltak nødvendig, men ikke umiddelbart. TG3 = Total funksjonssvikt. Akutt behov for tiltak. TGIU = Ikke undersøkt

Hva betyr undersøkelsesplikt for boligkjøper?

Undersøkelsesplikten går ut på at du som boligkjøper har en plikt til å undersøke boligen nøye før et kjøp. Oppdages det feil, har du som kjøper et juridisk ansvar for å avdekke feilene ved boligen før du legger inn bud. Det er viktig å understreke at plikten ikke er overfor samfunnet, men et eget ansvar ved kjøp av bolig for å unngå ekstra-kostnader underveis.

Hva betyr opplysningsplikt for boligselger?

Som boligselger har man en plikt å fortelle boligkjøper all informasjon om boligen. Selv om boligkjøper har en undersøkelsesplikt er opplysningsplikten til boligselger inkludert megler og takstmann pliktet til å gi korrekt informasjon om boligens tilstand før kjøper legger inn bud.

Fant du ikke svar?

Fant du ikke svar på det du søkte etter, få personlig hjelp under kontakt oss.