Skal du pusse opp?

fagartikkel

2020-12-11

Har du akkurat flyttet ut hjemmefra og skal få pusse opp en ny leilighet, eller har du kanskje kjøpt bolig med kjæresten og vil gjøre noen endringer? Fler og fler velger å kjøpe opppussingsprosjekter og tar store deler av overflateoppussingen selv. Her er noen tips til hva du bør huske på når du skal pusse opp.

Planlegg

Om du skal pusse opp boligen for å øke verdien ved et boligsalg, eller om du skal pusse opp for å bo der selv, ligger mye av grunnarbeidet i god planlegging. Ikke bare er planleggingsfasen nyttig for gjennomføringen av oppussingen men den tar også for seg elementer som eksempelvis kostnader, fremdrift, hva som trengs av fagfolk og hva en kan gjøre selv.

Tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er en viktig del av oppussingen både fordi den gir en pekepinn på hvilken tilstand boligen er i og hvilke eventuelle tiltak som må gjøres på boligen før den er i riktig stand. Det er ofte lurt å kjøpe en bolig med en god tilstandsrapport for å unngå ekstra kostnader i oppussingsprosessen. Tilstandsrapporten gir en oversikt over boligens tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand og er gjort gjennom en grundig befaring av en takstmann. Den tar i hovedsak for seg elementer som bad, våtrom, kjøkken og kjeller men tar også for seg brannteknisk tilstand og el-anlegg.

Her kan du se eksempel på en smart boliganalyse som er en brukervennlig fremstilling av tilstandsrapporten på en bolig - søk blant tusenvis av boliger.

Kostnader

Kostnadene er også en stor del av oppussingsprosessen og kan deles inn i to ulike kategorier; overflateoppussing eller totaloppussing. Overflateoppussingen er det fler som velger å gjøre selv og tar for seg de kosmetiske faktorene i oppussingen, imens totaloppussingen er en større prosess der det ofte trengs fagfolk til hjelp for å gjennomføre jobben. Totaloppussingen er en mer grunding affære der det ofte trengs tekniske installasjoner som er med på å drive kostnadene opp i oppussingsprosessen

Oppussingslån

I dag er det heldigvis mulig å finne økonomiske løsninger til oppussing av bolig. Gjennom banken er det muligheter for å få oppussingslån der en får hjelp til å estimere kostnader, økonomiske råd og selve lånet.

Hva er mest lønnsomt å pusse opp?

Mange stiller seg spørsmålet om bør jeg pusse opp boligen min hvis jeg kun skal bo her kort tid, eller bør jeg pusse opp før et salg? Og hva er mest lønnsomt å pusse opp når vi ser på kostnadene for oppussing opp mot forventet verdiøkning. Det finnes ikke noe fasitsvar her, men i all hovedsak handler det om å skape et godt inntrykk av boligen. Hvor mye du må pusse opp varierer fra bolig til bolig.

Ofte er det sjelden stor gevinst ved gjennomføre kostbare prosjekter som bad, kjøkken og oppgradering av det elektriske anlegget. Det som regel er mest lønnsomt å pusse opp før et salg, er det som gjør boligen mest mulig representabel. Tips her er å fullføre listverk som står uferdig, male i tidsriktige farger, og oppgradere lamper og varmeovner slik at boligen fremstår som velfungerende og moderne. Planlegger å bo i boligen i en lengre periode så kan større prosjekter også være lønnsomme. Her anbefaler vi å kontakte fagfolk og få innhentet tilbud fra minst 2 selskaper.

Hent inspirasjon og designråd til oppussing hos vår designpartner Arkivet Få enkelt tilbud fra flere fagfolk hos Mittanbud

Hva er viktigst?

Mange stiller seg selv ofte spørsmålet hva som er viktigst i en oppussingsprosess og hva som bør legges vekt på. Dette variere fra person til person, og prosjekt til prosjekt. Mange legger vekt på god design og funksjonalitet, for andre er bærekraft og økonomi viktigst. Noen ønsker å kombinere alle disse områdene. Det er ikke alltid like lett å vite hva en bør legge vekt på, men planleggingsprosessen kommer ofte først i rekken. Med et utarbeidet budsjett, gode undersøkelser og en oversiktlig prosess av boligens tilstand kan man sikre seg en god oppussingsprosess. Lykke til med ditt prosjekt!