Boligmarkedsføring – hvilken tilstand har boligen din ifølge salgsoppgaven?

fagartikkel

2021-03-15

Boliger i Norge markedsføres ikke bare av næringsdrivende, men også av privatpersoner. For å unngå å bli villedet er det viktig å være oppmerksom på elementer ved salgsoppgaven som kan føre til konflikter ved boligkjøpet eller boligsalget.

Ifølge forbrukertilsynet, er grundig bruk av tilstandsrapporten en sikker vei til bolighandelen. Ved å se nærmere på tekniske deler av boligen, reduseres usikkerheten og det blir et sikrere beslutningsgrunnlag for boligkjøperen. Selv om det gir en solid plattform for kjøper, vil boligselgeren også kunne benytte seg av rapporten ved å ha et bedre grunnlag for prisvurdering. For å unngå konflikter er vurderinger rundt teknisk gjennomgang viktig å ta hensyn til i markedsføringsprosessen av boliger.

Styreleder i Vendu AS, Terje Halvorsen, sier at ettersom 95% av boliger i Norge omsettes av eiendomsmeglere og de resterende 5% av privatpersoner, er det bra at forbrukertilsynet legger frem en slik veiledning. Det presiserer viktigheten av at opplysningene om boligen formidles på en balansert og klar måte.

Terje Halvorsen – Co-founder og styreleder i Vendu

Vendu ønsker å bidra til en tryggere bolighandel. Vi har lansert Smart Boliganalyse for å få flere til å lese innholdet til tilstandsrapporten, og bedre forstå hva det betyr for dem. Trygge boligkjøpere har høyere sannsynlighet for å by på bolig.

– Terje Halvorsen, Styreleder Vendu AS

Smart Boliganalyse er et verktøy som er med på å senke konfliktnivået i den norske bolighandelen ved å tydeliggjøre informasjon rundt tilstandsrapporten. Tjenesten er med på å dekke kravet i veiledningen laget av forbrukerrådet punkt 3.3 og har blitt referert til av fagdirektør bolig, Olav Kasland;

Forbrukerrådet mener at Smart boliganalyse eller tilsvarende digitale løsninger, kan brukes av eiendomsselskapene for å ivareta Forbrukertilsynets anbefaling om at avvik fra tilstandsrapportene med tilstandsgrad 2 eller 3 skal nevnes i tilknytning til salgsoppgaven.

– Olav Kasland, fagdirektør bolig - forbrukerpolitisk avdeling, Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet er en offentlig tilsynsmyndighet som blant annet jobber for å sikre trygg markedsføring og forhindre brudd på markedsføringsloven. I Vendu er vi opptatt av å sikre en trygg og mindre konfliktfylt bolighandel ved å rette søkelyset mot boligens tilstand gjennom tilstandsrapporten. Vi tror på forbrukertilsynets anbefalinger om avvik fra tilstandsrapporten med tilstandsgrad 2 eller 3 som et minimum i tilknytning til salgsoppgavens beskrivelse av den aktuelle delen av boligen.

Markedsføringen vil lett være egnet til å villede forbrukerne dersom forhold som ble avdekket i tilstandsrapporten kun fremgår i tilstandsrapporten, og ikke ellers i salgsoppgaven og markedsføringen for øvrig.

– Forbrukertilsynets veiledning om markedsføring av bolig, punkt 3.3.9

Ettersom boligkjøp er blant de største og viktigste investeringene forbrukere gjør i livet, mener vi i likhet med forbrukertilsynet at det er viktig med balansert informasjon og at markedsføringen ikke må virke villedende overfor forbrukeren.