Aktiv Eiendomsmegling vinner ved å være best på rådgivning

kundereferanse

Aktiv Eiendomsmegling tilbyr tjenester innen salg og kjøp av bolig, og legger stor vekt på at gode resultater oppnås gjennom fornøyde kunder. Aktiv fokuserer på å gi kundene personlig oppfølging og en forutsigbar salgsprosess.

Aktiv sin oppgave som eiendomsmegler er å være en god rådgiver i hele prosessen, og skape best resultat for både kjøpere og selgere. I følge Karsten Onsrud, administrerende direktør i Aktiv, er en av de største utfordringen i transaksjonen å få frem opplysninger om boligen på best mulige måte slik at kjøper er klar over hva han kjøper.

I 2019 lanserte Vendu en ny tjeneste i markedet, Smart Boliganalyse. Smart Boliganalyse er en forbrukervennlig tilstandsanalyse av boligen, inkludert utbedrings analyser som gir raskt overblikk over vesentlige behov, samt når disse vil oppstå.

Terje og Karsten Terje Halvorsen (til venstre), styreleder i Vendu, og Karsten Onsrud, administrerende direktør i Aktiv Eiendomsmegling, er begge opptatt av å redusere konfliktnivå i bolighandelen

Aktiv Eiendomsmegling var første kjede som etablerte en pilot på denne tjenesten. Gjennom vinteren og våren 2019 hadde vi fire pilotkontorer med tett oppfølging. Vendu var med ute på visninger hos Aktiv Eiendomsmegling, for å få direkte tilbakemelding fra potensielle boligkjøpere. Vi hadde med oss en demo av Smart Boliganalyse under visningene der vi fikk direkte tilbakemeldinger fra boligkjøpere. Tilbakemeldingen var udelte positive og tjenesten ble meget godt mottatt av folk som deltok på visningene. Det var også bare positive tilbakemeldinger fra ledelsen hos pilot kontorene, og kjedeledelsen besluttet i slutten av 2019 å gå for full utrulling av tjenesten. Utrullingen startet i februar og alle kontorene var på fra slutten av mars 2020.

Hovedgrunnen til at vi valgte å være tidlig på er at det passer veldig godt med vårt konsept om å gi god rådgivning og være nøye med å få frem alt som er viktig for kjøperen i en transaksjon, slik at det blir minst mulig trøbbel etterpå

– Karsten Onsrud, adm. dir. Aktiv Eiendomsmegling

I det norske boligmarkedet er det høy grad av usikkerhet og konflikt blant kjøpere og selgere av bruktbolig. 85% av boligkjøperne opplever en grad av usikkerhet, og 1 av 5 ender med å bli misfornøyd. En SIFO-rapport fra 2019 trekker frem at bedre kunnskap hos kjøper og selger vil sannsynligvis dempe konfliktnivået, og en forutsetning for lavere konfliktnivå er at boligkjøper leser og forstår hele tilstandsrapporten.

Det som er bra med tjenesten er at den poengterer de tingene som blir trukket frem i tilstandsrapporten fra takstmannen og gjør det enkelt og forståelig for kjøperne \n Kjøperne, som vi er like opptatt av som selgerne i en transaksjon vil sitte igjen med et bedre inntrykk av handelen sin, og ikke minst av Aktiv som har gjennomført og hjulpet til i handelen og fått frem de opplysningene som er viktig for kjøperen

– Karsten Onsrud, adm. dir. Aktiv Eiendomsmegling

Tidlige indikasjoner viser at Smart Boliganalyse reduserer negative henvendelser etter en bolighandel. Smart Boliganalyse har vært et konkurransefortrinn for Aktiv. Mange selgere er jo opptatt av nettopp det å unngå problemer i etterkant og da har det her vært et fint verktøy å kunne tilby i en konkurransesammenheng for å få oppdraget, ifølge Eivind Braastad, megler og daglig leder ved Aktiv Østensjø/Lambertseter.

Terje og Eivind Eivind Braastad (til høyre), megler og daglig leder ved Aktiv Østensjø/Lambertseter, ser på Smart Boliganalyse som et verktøy for å få fornøyde kunder og vinne flere salgsoppdrag.

Fornøyde kunder er det viktigste for at Aktiv fortsatt skal vokse. Aktiv Eiendomsmegling legger stor vekt på at gode resultater oppnås gjennom fornøyde kunder. Noen skal selge, andre skal kjøpe, felles for Aktiv sine kunder er at de er tilfredse. At alle meglerkontorene hos Aktiv har tatt i bruk Smart Boliganalyse betyr at de får mer fornøyde kunder og vinner flere nye salgsoppdrag.

Vi skal vinne flere salgsoppdrag ved å fortsette å spille på tillit og grundighet ved å tilrettelegge for at kjøper på en effektiv og pedagogisk måte skal få nødvendig og viktig informasjon om eiendommen de skal kjøpe

– Eivind Braastad, megler og daglig leder ved Aktiv Østensjø/Lambertseter

FAKTA OM AKTIV EIENDOMSMEGLING

  • En av Norges største eiendomsmeglerkjeder etablert i 1985
  • Et franchisekonsept for virksomhet innen eiendomsmegling
  • 80 kontorer og filialer over hele landet
  • Datterselskap av Eika Gruppen