Vil du være med oss ​​på reisen for å gjøre bolighandelen smartere?

Prosjektnavn: Smart Bolighandel
Periode: 2019 - 2022
Budsjett: 34 millioner kroner
Programnavn: BIA - Brukerstyrt innovasjonsarena

Det omsettes rundt 100.000 bruktboliger hvert år, og mengden informasjon som kjøper skal innhente, lese og forstå er overveldende. I mange tilfeller mer enn 100 sider dokumentasjon for én bolig, hvor man ofte vurderer både 2 og 3 ulike boliger i løpet av en langhelg - før man må kaste seg ut i lynraske budrunder. Kjøper må forholde seg til informasjon om teknisk tilstand (tilstandsrapport, takstmann), boforhold (prospekt, omgivelser, megler, selger), loven (avhendingsloven, avtalerett), tekniske krav (TEK10, TEK17), utbedringsalternativer (byggmaterial, praksis, kostnader) og estetiske muligheter (oppussing, trender).

Vi vil gi bruktboligkjøpere, og andre interessenter, et bedre bilde av teknisk tilstand på en bolig, ved å sammenstille og presentere informasjon på en mer helhetlig, riktig og forståelig måte. Dette åpner muligheten for det vi kaller datadrevet boligkjøp, hvor vi gir kjøper en lettfattelig totaloversikt over tilstand, risiko og kostnader basert på data fra en rekke ulike datakilder. Ideen i prosjektet er å utvikle en ny metode og tilhørende applikasjoner og analyseverktøy for å bedømme tilstanden til en bruktbolig, basert på en smart analyse og kobling av data. Metoden skal være objektiv, håndtere risiko for ukjente feil og mangler, og gi et estimat på utbedrings- og bokostnader. Prosjektet vil også utvikle nye metoder for eierskifteforsikringer og husforsikringer hensyntatt bruktboligens tilstand, for å senke usikkerheten hos forbruker, megler, forsikring og andre interessenter. Målet er å gjøre bolighandelen smartere med færre konflikter etter salg.

Informasjonen som skal til for å gjøre et velbegrunnet og trygt boligkjøp finnes i form av takstrapporter, matrikkel, kartdata, prisstatistikk og offentlige dokumenter m.m. Problemet er at disse er vanskelig å finne frem til og tolke for lekpersoner.

Det er krevende for en kjøper å vurdere risiko for mangler og ukjente feil som kan føre til kostbare utbedringer. Eiendomsmeglere har også utfordringer med å sette seg inn i boligens tekniske tilstand grunnet lite fagkunnskaper og korte tidsfrister. Per i dag er det ingen aktører som kombinerer rådata fra de fragmenterte datakildene, og ingen som utfører systematisk risikoanalyse og estimater basert på disse dataene.

Våre partnere

Partnerne i konsortiet utgjør de beste fra sine felter innenfor domenene eiendom (Vendu, DNB Eiendom, NTF, Ambita, Eiendom Norge), forsikring (Søderberg & Partners, INSR) og forskning (Norsk Regnesentral, Universitet i Bergen og NTNU Handelshøyskolen).