Flere av Norges største banker spår renteøkning hvis koronavaksineringen går etter planen

innsikt

Imens koronavaksineringen fortsetter, går prisene i det norske boligmarkedet opp. Dette mener bankene tyder på at renten snart vil stige.

Flere av Norges banker har vært forsiktige med å spå tidlige renteøkninger med det pågående vaksinasjonsprogrammet, men etter fasit for både veksten i norsk økonomi (målt ved bruttonasjonalprodukt) og lønnsvekst har det snudd.

Med informasjon fra Folkehelseinstituttet (FHI) og tro på at norges voksne befolkning vil få vaksine innen utgangen av andre kvartal, har det dannet seg optimisme blant bankene. Flere antar at i det øyeblikket risikoen går nedover og antall nye smittede avtar betydelig, vil de se oppturer i den norske økonomien og øke renten.

Ikke bare har den finansielle situasjonen i norske hjem vært bedre enn på lenge, men oljeprisen har også løftet seg. Sett bort ifra de som er arbeidsledige, har folk generelt spart penger i den tiden vi nå har vært gjennom, det tyder på at etterspørselen vil øke når hverdagen normaliseres.

Flere av bankene mener at renten vil øke i desember, men de mest optimistiske til økonomien mener det vil skje allerede i september 2021. Andre banker er mer forsiktige i sine antakelser og mener man bør holde igjen til 2022.

Ved at en stor andel av de økonomiske utsiktene i Norge er basert på høyt forbruk i følge E24, vil arbeidsledigheten etter gjenåpning kunne gå ned og økonomien stabiliseres. Det kan med andre ord skje relativt umiddelbare endringer i boligmarkedet når renten går opp og ballen først begynner å rulle. Selv om bankene vurderer situasjonen forskjellig, kan vi forvente en økning i renten før eller siden.

Når Norsk økonomi friskmeldes, vil det kjennes på lommeboken dersom du enten skal inn på boligmarkedet eller sitter med et eksisterende boliglån. Potensielt flere økninger vil i løpet av 2021/2022 kunne gjøre det vanskeligere for førstegangskjøpere å komme inn på boligmarkedet da økt rente gjør det dyrere å ta opp lån.

Om du er på jakt etter bolig, er vi i Vendu opptatt av å gjøre bolighandelen enklere og tryggere for deg som boligkjøper og/eller selger uavhengig av hvilken tid vi står i. Ved å forsikre deg om boligens tilstand på forhånd vil du potensielt unngå ekstra kostnader og konflikter i prosessen.