Eiendomsmegler 1 Oslo og Akershus forbedrer kundeopplevelsen

kundereferanse

Eiendomsmegler 1-alliansen er landets største leverandør av eiendomsmeglertjenester og er opptatt av å gi sine kunder første klasses hjelp ved kjøp og salg av bolig, fritidseiendom og prosjekt- og næringseiendom.

Eiendomsmegler 1 Oslo og Akershus er rundt 100 eiendomsmeglere fordelt på 20 avdelinger i Oslo og Akershus. Meglerhuset fokuserer på å gi kundene personlig oppfølging og forenklede kjøp- og salgsprosesser gjennom økt innsikt og forenkling.

Da Vendu i 2019 lanserte sin nye tjeneste Smart Boliganalyse, var målet å etterhvert kunne samarbeide med ambisiøse meglerhus om å skape en brukervennlig tilstandsanalyse for kundene.

Eiendomsmegler 1 Oslo & Akershus ble kontaktet av vår Co-founder og styreleder Terje Halvorsen høsten 2019. Kort tid etter første møte ble Vendu og Smart Boliganalyse presentert for direktør Kent Victor Syverstad og kvalitetssjef Line R. Røstad som skulle vurdere tjenestene. Etter gjennomgang så de raskt nytten av Smart Boliganalyse og ble raskt enige om at de ønsket å ta i bruk tjenesten på alle sine digitale prospekter.

Først og fremst så gir det en forenkling for kunden, forenkling for potensielle boligkjøpere og interessenter i eiendom, altså det gir økt innsikt og enklere fortolkning av komplekse fagområder som ofte en tilstandsrapport og den type innsikt gir.

– Kent Victor Syverstad, adm. dir Eiendomsmegler 1 - Oslo & Akershus

Utrullingen

Etter diverse telefonsamtaler og møter for avklaring rundt detaljer, ble beslutningen tatt om at EM1 Oslo & Akershus ønsket å ta i bruk Vendu sine tjenester. Utrullingen ble gjennomført i hele området i månedsskiftet mars/april 2020 med positiv respons. Det er nå produsert ca. 1.500 boliganalyser for Eiendomsmegler 1 Oslo & Akershus med god respons fra ledelsen. Salgsdirektør Sondre Ulsaker har også gitt gode tilbakemeldinger basert på resultatene og tilbakemeldingene han har fått fra ledere og ansatt i kjeden.

Vi ønsker at kjøperen skal få best mulig tilgang og informasjon om objektet. Det vil alltid være noe med brukte boliger, så derfor er det greit at kjøperen får tydelig informasjon om hva han skal være oppmerksom på.

– Line R. Røstad, kvalitetssjef Eiendomsmegler 1 - Oslo & Akershus

Eiendomsmegler 1 Oslo & Akershus var en av de første eiendomsmeglerkjedene i Norge som tok i bruk Smart Boliganalyse fra Vendu. Line R. Røstad, kvalitetssjef i meglerhuset mener tjenesten er bra fordi den gjør det enklere for kjøperne å få tydelig informasjon fra tilstandsrapporten, og at det viktige fra rapporten trekkes ut og presenteres til brukerne på en fornuftig måte.

Fakta om Eiendomsmegler 1

  • Landets største leverandør av meglertjenester
  • Består av 12 selvstendige aksjeselskap som er eiet av de lokale Sparebank 1-bankene
  • 933 medarbeidere landet rundt